Sözlükte "ihanet" ne demek?

1. Hıyanet, hainlik; bağlı olduğu, savunduğu düşüncelerden görüşlerden vazgeçerek onlara ters düşme.
2. Sevgide aldatma, sadakatsizlik; bir topluluğa, ülkesine kötülük etme.
3. Gerektiğinde yardımda bulunmama, bir kimsenin güvenini yok etme.

İhanet kelimesinin ingilizcesi

n. betrayal, treachery, infidelity, sellout, defection, judas kiss
Köken: Arapça